DJ
NOW PLAYING


VIDEOS
Enemy - IMAGINE DRAGONS & JID
Dec 14, 2021 | ดู 5,525 ครั้ง

[Intro: Dan Reynolds]
Look out for yourself
ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลยไม่ต้องสนใจคนอื่น

[Verse 1: Dan Reynolds]
I wake up to the sounds of the silence that allows
ฉันตื่นขึ้นมาในเสียงแห่งความเงียบสงัดที่เกิดขึ้นเวลานี้
For my mind to run around, with my ear up to the ground
สำหรับหัวใจของฉันที่เต้นระรัวกับใบหูที่แนบอยู่กับพื้นดิน
I'm searching to behold the stories that are told
ฉันกำลังค้นหาเพื่อให้ได้พบเห็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานกันมา
When my back is to the world that was smiling when I turned
เมื่อด้านหลังของฉันได้แตะพื้นโลกที่กำลังยิ้มต้อนรับตอนที่ฉันกลับมา

[Pre-Chorus: Dan Reynolds]
Tell you you're the greatest
บอกคุณว่า คุณคือผู้ยิ่งใหญ่
But once you turn, they hate us
แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณกลับมา พวกเขาเกลียดพวกเรา

[Chorus: Dan Reynolds]
Oh, the misery
โอ้ ช่างน่าเศร้าเสียจริง
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
Spare the sympathy
อย่าแสดงความสงสารฉันเลย
Everybody wants to be my enemy-y-y-y-y
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
(Look out for yourself)
(ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลยไม่ต้องสนใจคนอื่น)
My enemy-y-y-y-y
ศัตรูของฉัน
(Look out for yourself)
(ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลยไม่ต้องสนใจคนอื่น)
But I'm ready
แต่ฉันก็พร้อมเสมอ

[Verse 2: Dan Reynolds]
Your words up on the wall as you'rе prayin' for my fall
ถ้อยคำของคุณเปล่งขึ้นด้วยความโกรธแค้นเหมือนคุณกำลังภาวนาให้ฉันพ่ายแพ้
And the laughter in the halls and the names that I've been called
และเสียงหัวเราะที่ดังก้องในห้องโถงรวมถึงชื่อทั้งหลายที่ฉันถูกเรียกขาน
I stack it in my mind, and I'm waiting for the time
ฉันรวบรวมพลังขึ้นในใจและกำลังรอให้ถึงเวลา
When I show you what it's like to be words spit in a mic
เมื่อฉันแสดงให้คุณเห็นก็เหมือนกับคำพูดทั้งหลายที่เปล่งออกมา

[Pre-Chorus: Dan Reynolds]
Tell you you're the greatest
บอกคุณว่า คุณคือผู้ยิ่งใหญ่
But once you turn, they hate us (Ha)
แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณกลับมา พวกเขาเกลียดพวกเรา

[Chorus: Dan Reynolds & JID]
Oh, the misery
โอ้ ช่างน่าเศร้าเสียจริง
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
Spare the sympathy
อย่าแสดงความสงสารฉันเลย
Everybody wants to be my enemy-y-y-y-y
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
(Look out for yourself)
(ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลยไม่ต้องสนใจคนอื่น)
My enemy-y-y-y-y (Yeah)
ศัตรูของฉัน
(Look out for yourself)
(ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลยไม่ต้องสนใจคนอื่น)
Uh, look, okay

[Verse 3: JID]
I'm hoping that somebody pray for me
ฉันหวังว่าใครสักคนสวดภาวนาให้ฉัน
I'm praying that somebody hope for me
ฉันกำลังสวดภาวนาว่าให้ใครสักคนให้ความหวังกับฉัน
I'm staying where nobody 'posed to be p-p-posted
ฉันกำลังอยู่ในสถานที่นี้ที่ไม่ใครอยู่และแสดงตัวให้เห็น
Being a wreck of emotions
กับอารมณ์ที่พินาศแตกสลาย
Ready to go whenever just let me know
พร้อมที่จะไปในทุกที่เพียงแค่บอกฉันมา
The road is long, so put the pedal into the floor
ถนนเส้นนี้ยาวไกลนักจึงเตรียมยานพาหนะติดดินพร้อมเคลื่อนที่
The enemy's on my trail, my energy unavailable
ศัตรูอยู่ในเส้นทางของฉันแต่พลังกายของฉันมีอย่างมากล้น
I'ma tell 'em, "Hasta luego"
ฉันกำลังบอกกับพวกเขาว่า "แล้วเราจะพบกันใหม่"
They wanna plot on my trot to the top
พวกเขาต้องการทำให้การเดินทางของฉันเร็วขึ้นที่สุด
I've been outta shape, thinkin' out the box
ฉันไม่ใช่พวกร่างกายกำยำชอบคิดนอกกรอบ
I'm an astronaut
ฉันคือนักบินอวกาศ
I blasted off the planet rock to cause catastrophe
ฉันทะยานขึ้นจากพื้นโลกและทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง
And it matters more because I had it not
และเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเพราะว่าฉันไม่มีสิ่งนั้น
Had I thought about wreaking havoc
ฉันนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นความเสียหายที่รุนแรง
On an opposition, kinda shockin'
ในทางตรงกันข้ามกลับทำให้ตกใจ
They wanted static with precision
พวกเขาต้องการความถูกต้องแม่นยำที่แน่นอน
I'm automatic quarterback
ฉันเป็นกองหลังที่ควบคุมแบบอัตโนมัติ
I ain't talkin' sacking, pack it
ฉันไม่ใช่ประเภทพูดมากถ้าหากไล่ก็จะเก็บของแล้วไป
Pack it up, I don't panic, batter-batter up
เก็บของให้หมด ฉันไม่วิตกหรอกพร้อมลุกขึ้นสู้
Who the baddest?
ใครเป็นคนที่แย่สุด
It don't matter 'cause we at ya throat
ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรหรอกเพราะพวกเราก็ต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะ

[Chorus: Dan Reynolds]
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
Spare the sympathy
อย่าแสดงความสงสารฉันเลย
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
Oh, the misery
โอ้ ช่างน่าเศร้าเสียจริง
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
Spare the sympathy
อย่าแสดงความสงสารฉันเลย
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน
Spare the sympathy
อย่าแสดงความสงสารฉันเลย
Everybody wants to be my enemy
ทุกคนต้องการเป็นศัตรูกับฉัน

[Outro: Dan Reynolds]
Pray it away, I swear I'll never be a Saint, no way
สวดภาวนาอ้อนวอน ฉันสาบานได้เลยว่าฉันไม่เคยคิดจะเป็นนักบวช ไม่มีทาง
My enemy
ศัตรูของฉัน
Pray it away, I swear I'll never be a Saint
สวดภาวนาอ้อนวอน ฉันสาบานได้เลยว่าฉันไม่เคยคิดจะเป็นนักบวช
(Look out for yourself)
(ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลยไม่ต้องสนใจคนอื่น)




App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม